ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เปิดสายด่วนคนพิการ 1479

วันที่ 22 ส.ค. 2556

           ด้วยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดบริการ สายด่วนคนพิการ หมายเลข 1479 "ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งการช่วยเหลือทุกเรื่องจากคนพิการ บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการอื่น ๆ ที่นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างอิสระของคนพิการ โดยเป็นหมายเลขที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการและครอบครัว จำนวน 10 คู่สาย ในระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125