ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ปรับขนาดและเพิ่มข้อมูลในใบแจ้งค่าน้ำประปา

วันที่ 9 ส.ค. 2556

            นางสาวทรรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ขณะนี้ กปน. ได้นำเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือแบบพกพา (Handheld) รุ่นใหม่ และเครื่องพิมพ์ใบแจ้งค่าน้ำรูปแบบใหม่มาใช้แทนเครื่องเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งสามารถอ่านตัวเลขการใช้น้ำและประมวลผลค่าน้ำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและขนาดของใบแจ้งค่าน้ำให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นขนาดใหม่ 4 x 6.75 นิ้ว เพื่อเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้น้ำ อาทิ สถิติการใช้น้ำประปาย้อนหลัง 3 เดือน วันที่และตัวเลขในมาตรวัดน้ำที่บันทึกได้ เปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พร้อมเก็บข้อมูลในรูปแบบของ QR Code
            ทั้งนี้ กปน. ได้นำร่องใช้เครื่อง Handheld และใบแจ้งค่าน้ำประปารูปแบบใหม่ในสำนักงานประปาสาขาประชาชื่นเป็นแห่งแรก ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ส่วนสำนักงานประปาสาขาอื่น ๆ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125