ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ด่วน!!! น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลคืนนี้ (9 ส.ค. 56)

วันที่ 9 ส.ค. 2556
 
ประกาศ การประปานครหลวง
เรื่อง ซ่อมท่อประธานแตก หน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 
           เนื่องด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อดำเนินการซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณเกาะกลางถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณหน้าประตูทางเข้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต จึงต้องปิดช่องทางจราจร 1 ช่องทาง (ฝั่งขาเข้า) เพื่อขุดผิวจราจรพร้อมซ่อมท่อประธาน ในคืนวันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556) ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
           · หมู่บ้านพิพรพงษ์ หมู่บ้านยิ่งโอฬาร หมู่บ้านเดอะแพลนท์ ถนนวิภาวดี หมู่บ้านไอ-ดีไซน์ น้ำประปาไหลอ่อน
           · หมู่บ้านบัณฑิตโฮม หมู่บ้านคุ้มทรัพย์ หมู่บ้านศุภลักษณ์ หมู่บ้านพิพรพงษ์ 2 หมู่บ้านเจษฎา หมู่บ้านอยู่เจริญ และหมู่บ้านธนินทร
 
            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าว โปรดเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
             ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
                     การประปานครหลวง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125