ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เปิดจ่ายน้ำอุโมงค์ส่งน้ำ ประดิพัทธ์-สี่พระยา เร่งเสริมสร้างเสถียรภาพการสูบจ่ายน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่

วันที่ 9 ส.ค. 2556
 
           นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปน. ได้ทำการปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำ ด้วยวงเงินกว่า 800 ล้านบาท จำนวน 5 เส้นทาง โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ต้นปี 2554 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่รับผิดชอบในปี2556 นั้น ขณะนี้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนทุกเส้นทาง โดยเส้นทางที่ 1 ช่วงตั้งแต่แยกสี่พระยา ถึงบริเวณสวนลุมพินี (หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ) ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร และเส้นทางที่ 3 ช่วงตั้งแต่ หน้าสำนักงานเขตคลองสาน ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำท่าพระ ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปี 2555 และล่าสุด เส้นทางที่ 2 ช่วงตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึงแยกสี่พระยา ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร ได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ และเปิดจ่ายน้ำแล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจะคืนผิวจราจรเป็นปกติทั้งหมดภายในเดือนตุลาคม 2556 ส่วนเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 เริ่มตั้งแต่บริเวณสวนลุมพินี (หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6) ต่อเนื่องไปจนถึงสถานีสูบจ่ายน้ำลุมพินี ระยะทางรวมประมาณ 0.8 กิโลเมตร อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จทั้ง 2 เส้นทางที่เหลือภายในต้นปี 2557
           นายลือชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงข่ายระบบอุโมงค์ส่งน้ำขนาดใหญ่ของ กปน. ผ่านการใช้งานมานานเป็นเวลากว่า 30 ปี และมีความจำเป็นต้องวางแผนบำรุงรักษาอย่างละเอียดรอบคอบที่สุด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงหลายๆ เส้นทางพร้อมกันได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ให้บริการน้ำประปาเป็นบริเวณกว้าง จึงต้องดำเนินการทีละเส้นทาง และวางแผนการผันน้ำและควบคุมการสูบจ่ายน้ำของสถานี สูบจ่ายน้ำและโรงงานผลิตน้ำที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อให้อุโมงค์ส่งน้ำเส้นทางที่แล้วเสร็จ สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทดแทน ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการปิดน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่งานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำในเส้นทางที่เหลือต่อไป
           นายลือชัย กล่าวต่อไปว่า การปรับปรุงอุโมงค์ส่งน้ำอย่างต่อเนื่องในเส้นทางที่ 4 และเส้นทางที่ 5 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นี้ กปน. ได้วางแผนการผันน้ำอย่างเต็มที่ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างรอบคอบ และจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ภายใน ต้นปี 2557 ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ประสบข้อขัดข้อง กรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 หรือ facebook การประปานครหลวง http://www.facebook.com/MWA.CO.TH หรือ http://twitter.com/mwa1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125