ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการระบบประปา" รุ่นที่ 2 ให้ สปป.ลาว

วันที่ 8 ส.ค. 2556

            การประปานครหลวง (กปน.) จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการระบบประปาของ กปน." รุ่นที่ 2 ภายใต้ "โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)" ให้กับผู้บริหารจากรัฐวิสาหกิจน้ำประปาหลวงพระบาง และ กระทรวงโยธาธิการและขนส่งของ สสป.ลาว ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556 โดยนำคณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงานด้านระบบประปาของ กปน. เช่น โรงงานผลิตน้ำ การวางระบบประปาให้กับการประปาหัวหิน Call Center เป็นต้น ซึ่งได้ทำพิธีปิดการอบรมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักงานใหญ่ กปน. โดยมี นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง เป็นประธานพร้อมมอบวุฒิบัตร และ นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 10 ให้เกียรติร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ สำหรับ โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง จะทำพิธีปิดโครงการอย่างเป็นทางการปลายเดือนกันยายนนี้ ณ เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125