ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ด่วน!!! น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลคืนนี้ (8 ส.ค. 56)

วันที่ 8 ส.ค. 2556

          ด้วย การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองสนามพลี ถนนบางนา-ตราด ฝั่งทิศใต้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่ 22.00 ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
           - ถนนบางนา-ตราด กม.25 ถึง ถนนบางนา-ตราด กม.29

           จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และโปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง "ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง การประปานครหลวง
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

           ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 
                    การประปานครหลวง


Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125