ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU อบจ. และอบต. นนทบุรี เดินหน้าให้บริการน้ำประปาครบทุกครัวเรือน

วันที่ 7 ส.ค. 2556

           เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ ชั้น 6 อาคารสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขยายเขตบริการน้ำประปา ให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี ระหว่าง นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กับ พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี (อบต.) จำนวน 13 แห่ง
           นายสมัย อนุวัตรเกษม กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากการประปานครหลวงมีโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง ซึ่งปัจจุบัน กปน. มีพื้นที่ให้บริการรวม 2,519 ตารางกิโลเมตร มีผู้ใช้น้ำกว่า 10 ล้านคน และความยาวท่อกว่า 30,000 กิโลเมตร โดยให้บริการน้ำประปาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อให้จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตามนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ อบจ.นนทบุรี และ อบต.ในจังหวัดนนทบุรี โดยส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านสาธารณสุขและสุขภาวะที่มีคุณภาพ ซึ่งกำหนดให้ทุกครัวเรือนในเขตจังหวัดนนทบุรีมีน้ำประปาที่สะอาด ใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับนโยบายการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ ทั่วชุมชนเมืองของ กปน.
           การร่วมลงนามในวันนี้ ทั้งสามฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน โครงการนี้มีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2560 เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยทั่วกัน
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125