ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบแท่นน้ำประปาดื่มได้พร้อมจัดกิจกรรม “สอนน้องให้รักษ์น้ำ”

วันที่ 7 ส.ค. 2556

             เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบแท่นน้ำประปาดื่มได้ และเปิดกิจกรรม "สอนน้องให้รักษ์น้ำ” ณ โรงเรียนนนทรีวิทยา โดยมี นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาเป็นผู้รับมอบ
             สำหรับกิจกรรม "สอนน้องให้รักษ์น้ำ” ในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม และโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โดยมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมกิจกรรมเกมสันทนาการความรู้เรื่องน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังได้ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ที่ได้รับผ่านการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ซึ่งผลการตัดสินพบว่า "โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย” ได้รับรางวัลชนะเลิศ
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125