ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รุก!! นำรถโมบายให้บริการตลาดนัดจตุจักร 2 ย่านมีนบุรี

วันที่ 12 ก.ค. 2556

               นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง(กปน.) กล่าวว่า กปน. จะออกให้บริการรับชำระเงินค่าน้ำประปา บริการรับคำร้อง ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้น้ำประปา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปน. โดยจะให้บริการ ณ ตลาดจตุจักร 2 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาดังนี้ ครั้งที่วันที่ / เดือน / พ.ศ.เวลาทำการ 
                - วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556  08.00 – 16.00 น. 
                - วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม   2556  08.00 – 16.00 น. 
                - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน  2556  08.00 – 16.00 น.

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125