ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. "ชูธง" กระชับสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 12 ก.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยนายประสพสุข สมประสงค์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสาขาฯ เข้าพบนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และสมาชิกเทศบาลเมืองบางกรวย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ สาขาฯ ได้ตั้งเป้าที่จะเข้าพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ครบทั้ง 24 แห่ง เพื่อสอบถามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ในการสร้างความพึงพอใจต่อการให้บริการ ตลอดจนนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานของสาขาต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125