ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รณรงค์ลดการใช้น้ำบาดาล บริการประชาชนผ่อนค่าติดตั้งประปาใหม่

วันที่ 12 ก.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ การประปานครหลวง (กปน.) โดยสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ได้จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้น้ำประปาทดแทนน้ำบาดาล ที่เป็นสาเหตุของปัญหาแผ่นดินทรุด ในพื้นที่ อ.พระประแดง และ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พร้อมทั้งแนะนำบริการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาใหม่ สำหรับผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย ทั้งนี้ มีประชาชนจากพื้นที่ดังกล่าว ยื่นคำขอติดตั้งประปาใหม่แล้ว จำนวน 426 ราย โดยสาขาฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ติดตั้งประปาใหม่เพื่อลดการใช้น้ำบาดาลอย่างต่อเนื่องต่อไป

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125