ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. แสดงความยินดี มท.3

วันที่ 10 ก.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กระทรวงมหาดไทย นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการประปานครหลวงนำคณะผู้บริหาร เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกำกับดูแลการประปานครหลวง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125