ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จับมือ สพร. หนุน สปป.ลาว ทำแผนแม่บทประปา

วันที่ 8 ก.ค. 2556

           ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. (ขวาสุด) นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการ กปน. (ที่สองจากขวา) นายสุลิด จินดามะนี ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว (ที่สองจากซ้าย) นางสาวสุชาดา ไทยบรรเทา รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (ซ้ายสุด) ร่วมดื่มน้ำประปา เพื่อฉลองความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการจัดทำแผนแม่บทระบบประปาในเมืองหลวงพระบาง เพื่อพัฒนาระบบประปารองรับการใช้น้ำในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2576) พร้อมเปิดการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาให้แก่ผู้บริหารและทีมงานจาก สปป. ลาวด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125