ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
นักเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น ดูงาน กปน. ผลิตน้ำประปา

วันที่ 8 ก.ค. 2556

           การประปานครหลวง (กปน.) ต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 400 คน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (ไจก้า) และคณะครูร่วมทัศนศึกษา เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงงานผลิตน้ำบางเขน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีกระบวนการผลิตน้ำประปาที่สะอาดได้คุณภาพมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ทำให้เด็กๆ ได้ทราบถึงที่มา และกระบวนการผลิต รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125