ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ 100 ปีการประปาไทย

วันที่ 2 ก.ค. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายไตรรงค์ ขนอม รองผู้ว่าการฯ มอบรางวัลให้แก่ นายชาญวิทย์ บุญเกิด นักออกแบบอิสระ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ "100 ปี การประปาไทย” โดยผู้ออกแบบได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
           - 100 เลขไทย หมายถึง ความยาวนาน ก่อเกิดคุณค่าสู่สังคมตลอดมา
           - การเชื่อมโยงกันระหว่างเส้น แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร
           - หยดน้ำตรงกลางและตราสัญลักษณ์ หมายถึง คุณค่าสูงสุดของการประปาไทย ที่หล่อหลอม สร้างคุณภาพที่ดีต่อสังคม อย่างมั่นคง ชัดเจน
           - ริ้วสองเส้นใต้หยดน้ำ คือ สายน้ำ การเคลื่อนไหวของภารกิจ ที่คู่กับประชาชน มีมาตรฐาน ภายใต้คุณธรรม สัจธรรม จริยธรรม
           - สีฟ้า น้ำเงิน คือ ความกว้างไกล สายน้ำ ร่มเย็น สะอาด มั่นคง สร้างคุณค่า ซึ่งจะนำไปใช้ในงานของ กปน. ต่อไป
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125