ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
เชิญชวนชาว กปน.รับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้"

วันที่ 2 ก.ค. 2556

              กระทรวงมหาดไทย เชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้” ทุกวันจันทร์–ศุกร์ ระหว่างเวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 (สวพ. 91) หรือทาง www.fm91bkk.com เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในสังกัดตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงฯ ในหัวข้อที่น่าสนใจอาทิ 
              - ปภ.กับการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไข "อุทกภัย" โดย อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันอังคารที่ 16 ก.ค. 2556
              - พัฒนาชุมชนขับเคลื่อน "ความสุขมวลรวม" วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.pr.moi.go.th
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125