ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. จำหน่ายยานพาหนะสำหรับบุคคลทั่วไป 3 คัน

วันที่ 30 พ.ค. 2556

             การประปานครหลวง (กปน.) จะทำการขายยานพาหนะที่หมดความจำเป็นใช้งานแล้ว ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 3 คัน ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 2 ตอน จำนวน 1 คัน รถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุก 2 ตัน จำนวน 1 คัน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ กปน. ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจจะซื้อยานพาหนะดังกล่าว ขอดูสภาพของยานพาหนะได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจำหน่ายพัสดุ กองจัดการพัสดุ ห้อง 409 ชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ กปน. โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1427, 1428 และ 1495
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125