ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ห่วงใย ลงพื้นที่ชุมชนมิตรสามัคคีหลังประสบอัคคีภัย

วันที่ 22 พ.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ บริเวณชุมชนมิตรสามัคคี การประปานครหลวง (กปน.) โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานประปาสาขาทุ่งมหาเมฆ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 10 หลังคาเรือน ด้วยความห่วงใยและใส่ใจอย่างเร่งด่วน โดยได้ให้บริการรับคำร้องขอสงวนสิทธ์การใช้น้ำและถอดเก็บมาตรวัดน้ำจากบ้านที่ถูกไฟไหม้ และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” ให้กับ นายสุขุม เด่นประภา อิหม่ามมัสยิดดารุลอาบิดีน เพื่อเป็นกำลังใจด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125