ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
มท.2 เรียก กปน. หารือ รฟท. แก้ปัญหาระบบท่อที่ตลาดนัดจตุจักร

วันที่ 15 พ.ค. 2556

            นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้ตลาดนัดสวนจตุจักร โครงการ 6 เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา ได้มีการระบุปัญหาประปาหัวแดงไม่มีน้ำ ทำให้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก ) ซึ่งปัจจุบันกำกับดูแล กปน. โดยในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และกำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ตั้งของตลาดนัดสวนจตุจักร ได้แสดงความห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สมศักดิ์ สายบัว ประธานที่ปรึกษาฯ เป็นผู้แทนเรียกประชุมหารือระหว่าง รฟท. กับ กปน. โดย นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน.ได้ร่วมหารือเมื่อวันที่ 14 พ.ค.2556 ณ กองอำนวยการตลาดนัดสวนจตุจักร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหามิให้เกิดขึ้นอีก ซึ่งจากการตรวจสอบหัวดับเพลิงที่ติดตั้งภายในตลาดนัดสวนจตุจักร มี 12 จุด เชื่อมต่อกับระบบท่อภายใน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร เป็นท่อ AC ที่ใช้งานมานานราว 30 ปี นับตั้งแต่เริ่มตั้งตลาดนัด จึงมีการแตกรั่วบ่อย รวมทั้งมีการเชื่อมต่อระบบท่อให้ร้านค้าต่างๆ ใช้น้ำด้วย ส่งผลให้แรงดันน้ำลดลง โดยท่อเมนของ กปน. แรงดัน 8 เมตร เมื่อผ่านระบบท่อภายใน(ผ่านมิเตอร์น้ำ) ลดลงเหลือเพียง 2 เมตร สำหรับข้อสรุปจากการหารือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทั้ง 2 ฝ่ายจะทำการซักซ้อมการดับเพลิงร่วมกันถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ให้รีบแจ้ง กปน.โดยด่วน ผ่าน Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงานศูนย์ควบคุมระบบส่งและจ่ายน้ำ ทำการผันน้ำเพิ่มแรงดันน้ำมายังท่อเมนบริเวณที่เกิดเหตุ (ตามปกติ กปน.จะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเพื่อทำการผันน้ำทุกครั้ง) รวมทั้งจะตรวจสอบหัวดับเพลิงภายในตลาดนัดทั้งหมดและที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เพื่อสะดวกในการใช้งาน สำหรับในระยะยาว กปน.จะทำการปรับปรุงระบบท่อภายในที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟท. ซึ่งได้เคยติดต่อประสานงานกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้ทำการสำรวจออกแบบพร้อมคิดค่าใช้จ่าย และแจ้งเรื่องให้ทราบแล้ว อยู่ระหว่างรอประสานงานเรื่องงบประมาณ ดังนั้น กปน.จะได้เร่งดำเนินการปรับปรุงระบบท่อให้ก่อน โดย รฟท.จะตั้งงบประมาณชำระค่าใช้จ่ายให้ในภายหลัง
             สำหรับหัวดับเพลิงทั่วไป จำนวนกว่า 20,000 จุด ที่ติดตั้งกระจายในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ กปน.มีนโยบายพร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานประปาสาขาต่างๆ ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาหัวดับเพลิงให้พร้อมใช้งานได้ทันทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ มีการประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิงทุกแห่งในการตรวจสอบร่วมกันด้วย พร้อมจัดทำแผนที่ระบุจุดติดตั้งหัวดับเพลิงทุกจุด มอบให้สถานีตำรวจดับเพลิงไว้ใช้งาน หรือสามารถดูได้ในเว็บไซต์ กปน. www.mwa.co.th นอกจากนี้ กปน.ยังจะผันน้ำในระบบท่อไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ตามที่ได้รับแจ้งจากดับเพลิงหรือประชาชน เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้เพียงพอสำหรับดับเพลิงอีกด้วย
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125