ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
สาขาภาษีเจริญ ลงพื้นที่ Caring zone สอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

วันที่ 15 พ.ค. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ซอยเพชรเกษม 20 วัดทองศาลางาม ทีมงาน Caring zone ของสำนักงานประปาสาขาภาษีเจริญ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจงานวางท่อประปาของการประปานครหลวง (กปน.) รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงความจำเป็นในงานวางท่อ ทั้งนี้ได้รับผลตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมกล่าวชื่นชมการปฏิบัติงานของ กปน. ว่ามีการประกาศแจ้งล่วงหน้า ดำเนินงานด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร รวมถึงผลักดันและเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125