ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ต้อนรับผู้แทน NARBO

วันที่ 19 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องอาหารไชน่ามูน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 พร้อมด้วย ดร.อภิชาต อนุกูลอำไพ นายกสมาคมทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย (สทนท.) และผู้บริหารระดับสูงของ กปน. ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Nobuyoshi Akiba Mr.Dennis Von Custodio และ Mr.Tomotaka Higuchi ผู้แทนจาก Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ที่เดินทางมาประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมงานประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม นี้ โดย กปน. ร่วมกับ สทนท. เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะ NARBO ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125