ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาแพทย์

วันที่ 19 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นตัวแทน กปน. มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการสัมมนาวิชาการและกิจกรรมของนักศึกษาในการออกหน่วยคัดกรองโรคเบื้องต้น 5 ชุมชน ได้แก่ บางบัวทอง ไทรน้อย ปากเกร็ด บางใหญ่ และ บางกรวย โดยมี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ รองอธิบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125