ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ม. สงขลาฯ ศึกษาดูงานด้าน KM กปน.

วันที่ 19 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายลือชัย ดีถาวร รองผู้ว่าการฯ ในฐานะประธานกรรมการ บริหารระบบการบริหารองค์ความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Management and Learning Organization : KM/LO) พร้อมคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้าน KM/LO ของ กปน. จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.สงขลาฯ ซึ่ง กปน. ได้บรรยายสรุปภาพรวมระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ผ่านมา รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสองหน่วยงานด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125