ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. รับมอบโล่จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ 11 เม.ย. 2556

            เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น. ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอล์ เดอะมอล์งามวงศ์วาน นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมงาน การแสดงการกุศล ปันน้ำใจเพื่อเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา จัดโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อรับมอบโล่ผู้สนับสนุนงานจาก นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิการบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะที่ กปน. มอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนนำไปช่วยสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง และปัญญาปากเกร็ด และช่วยเหลือเด็ก สตรี คนพิการ และคนชรา พร้อมทั้งสมทบกองทุนสวัสดิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่ถูกทอดทิ้งให้ดีขึ้น

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125