ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
ผวก. รุดเยี่ยมสำแล เกาะติดภัยแล้ง

วันที่ 11 เม.ย. 2556

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำดิบสำแล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำดิบ ทั้งนี้ จากการรับฟังรายงาน พบว่า สถานการณ์น้ำปีนี้เทียบกับปี 2553 ซึ่งประสบภัยแล้ง มีปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญใกล้เคียงกัน แต่ปีนี้ กปน. ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการประสานงานร่วมกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ปลายปีก่อน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเค็มขึ้นถึงสำแล โดยการผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน มาเติมในแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ผ่านคลองพระยาบันลือ คลองพระพิมล และคลองประปาฝั่งตะวันตก ในการนี้ ผู้ว่าการฯ ได้กล่าวว่า อีกหนึ่งเดือนต่อจากนี้กำลังเข้าสู่ภาวะภัยแล้งเต็มตัว ขอให้ตั้งทีมขึ้นมาดูแลและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและหาแนวทางแก้ไขล่วงหน้าในแต่ละปี โดยให้พนักงานระดับปฏิบัติมีการประสานงานกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง และแนะนำให้ทดลองยกระดับน้ำในคลองประปาทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำสำรอง กรณีเกิดปัญหาน้ำเค็มขึ้นถึงจุดรับน้ำดิบ

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125