ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. มอบของขวัญรับสงกรานต์ เพิ่มแรงดันน้ำย่านโชคชัย 4 – ลาดพร้าววังหิน

วันที่ 11 เม.ย. 2556

           เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ J Market ถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายน้ำเพิ่มแรงดัน ย่านโชคชัย 4 ในโครงการก่อสร้างวางท่อประปาใหม่ในถนนโชคชัย 4 – ถนนลาดพร้าววังหิน ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมีคณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมในพิธี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยแรงดันน้ำประปาในเส้นท่อที่เพิ่มสูงขึ้น รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
             พลตำรวจโท ชัจจ์ ได้กล่าวชื่นชม การดำเนินงานของ กปน. ที่มุ่งมั่นพัฒนางานสาธารณูปโภคด้านการบริการน้ำประปาให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพ รวมทั้งมีปริมาณและแรงดันน้ำที่ดี โดยเฉพาะ ในย่านโชคชัย 4 นี้ มีหมู่บ้านจัดสรร ชุมชน และอาคารสูง ค่อนข้างหนาแน่น การก่อสร้างวางท่อประธานในบริเวณนี้ จึงเป็นงานที่ยากลำบาก และต้องใช้เวลา รวมทั้งใช้เทคนิคพิเศษในการวางท่อ ซึ่งต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าปกติ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ซึ่ง กปน. จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ให้ประชาชน ตามนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย และแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชน ในบริเวณโชคชัย 4 และลาดพร้าววังหิน ที่จะได้ใช้น้ำประปาที่มีแรงดันน้ำสูงขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในครัวเรือน และลดการใช้ทรัพยากรของประเทศได้อีกด้วย
              นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการ กปน. กล่าวเสริมว่า การเปิดจ่ายน้ำประปาในโครงการนี้ เป็นงานก่อสร้างวางท่อประธานใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ด้วยเทคนิคการดันท่อลอด (PIPE JACKING) เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร ฝุ่น และเสียง จากการขุดวางท่อ ซึ่งทำให้ต้องใช้งบประมาณสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า รวมทั้งสิ้น 242,500,000 บาท ระยะทางประมาณ 4.2 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้นมา ใช้เวลาก่อสร้าง 850 วัน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เดิมมีแรงดันน้ำเฉลี่ยประมาณ 7 เมตร โดยรับน้ำจากท่อประธานเดิมในถนนโชคชัย 4 และถนนลาดพร้าว เมื่อเปิดจ่ายน้ำจากท่อประธานที่วางใหม่ในถนนลาดพร้าววังหินนี้ จะทำให้แรงดันน้ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 11 เมตร หรือสูงกว่าในบางพื้นที่ สามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวได้ 16,000 ครัวเรือน หรือประมาณ 80,000 คน และน้ำไหลแรงขึ้นถึงชั้น 2 โดยไม่ต้องใช้ปั้มน้ำ ทั้งนี้ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายท่อประปาให้มีความสมบูรณ์ สร้างเสถียรภาพในการจ่ายน้ำได้ตลอดเวลา แม้จะมีการบำรุงรักษาระบบท่อในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125