ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. เปิดรับชำระค่าน้ำตามปกติ ในวันที่ 17 เมษายน 2556

วันที่ 9 เม.ย. 2556

            นายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. จะปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 เมษายน 2556 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ กปน. ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการรับชำระค่าน้ำรับคำร้อง และการให้บริการเร่งด่วนอื่นๆ ตามปกติ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 - 15.30 น. ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ นายธนศักดิ์ ได้ฝากเตือนถึงผู้เดินทางไปต่างจังหวัดให้ปิดก๊อกและวาล์วน้ำป้องกันน้ำรั่วไหล และค่าน้ำสูงกว่าปกติ เพื่อเป็นการรักษาน้ำในช่วงที่มีปัญหาภัยแล้ง

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125