ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. MOU ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมธุรกิจค้าส่งค้าปลีก

วันที่ 4 เม.ย. 2556

           นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับ 17 หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน โดยมี นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ร่วมลงนามในการสนับสนุนการติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญและน้ำดื่มบรรจุขวด "ปาป้า” สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และมี นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ให้เกียรติร่วมในพิธีด้วย

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125