ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมกับ ร.ร. ช่างฝีมือทหารเปิดการอบรม 2 หลักสูตรช่าง

วันที่ 4 เม.ย. 2556

            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อาคาร 30 ปี การประปานครหลวง (กปน.) นายณรงค์ฤทธิ์ ไชยวิโน ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ เป็นประธานเปิดการอมรมหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมประสานเบื้องต้น และหลักสูตรช่างท่อและสุขภัณฑ์เบื้องต้นที่ กปน. ได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในการจัดการอบรม โดยมี พ.อ.(พิเศษ) เลอชัย เฉลยปราชญ์ รองผู้บัญชาการ ร.ร.ช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมคณะได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธี สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว กปน. จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 25 คน จำนวน 10 วันทำการ รุ่นแรกเริ่มอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ที่จะถึงนี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125